ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ต.ค. 2563
2 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.68-006 สายแม่ชะม้อย-เขตรามแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านแหลมราษฎร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ต.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อถนน จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ก.ย. 2563
5 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝังท่อระบายน้ำสายบ้านลุงดำ หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 ก.ย. 2563
6 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อซุ้มเเฉิมพระเกียรติฯและอุปกรณ์ออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 ก.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 ก.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ก.ย. 2563
9 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.68-006 สายแม่ชะม้อย-เขตรามแก้ว หมูที่ 3 บ้านแหลมราษฎร์ ตำบลควนชะลิก กว้าง 5 เมตร ยาว 332 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 ก.ย. 2563
10 ประกาศและเอกสารประกวดราคากจ้างก่อสร้างประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.68-006 สายแม่ชะม้อย-เขตรามแก้ว หมูที่ 3 บ้านแหลมราษฎร์ ตำบลควนชะลิก กว้าง 5 เมตร ยาว 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71