ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเช่าเวทีและเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 พ.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 พ.ย. 2562
4 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเต็นท์,เช่าเวทีและเครื่องขยายเสียง,เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 พ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP Laserjet 1022 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 พ.ย. 2562
6 ประกาศสาระสำคัญของสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ต.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 ต.ค. 2562
8 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 ต.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ต.ค. 2562
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59